سومين تيزر از نمايش اعتراف / شهاب حسينى با فيلم برادرم خسرو، سريال شهرزاد و نمايش اعتراف، پركارترين بازيگر اين روزها مى باشد. / استقبال مخاطبان از نمايش اعتراف در ايران، همچنان ادامه دارد.

نمايش اعتراف به كارگردانى شهاب حسينى و با بازى على نصيريان و شهاب حسينى را مى توانيد همزمان با اجرا در ايران، بر روى پرده سينما در تورنتو تماشا كنيد.

زمان : شنبه ٨ جولاى ساعت ٥ بعد از ظهر

مكان : Fairview Library Theatre

Related News

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *